+90 542 272 50 04

Sosyal Medyada Biz}

Çocuklara ev devredilir mi

Çocuklara ev devredilir mi

Taşınmaz mallara sahip olan kişiler, bunlar üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Mülkün satılması, devredilmesi ya da miras olarak bırakılması mümkündür. Bu noktada “Çocuklara ev devredilir mi?” sorusu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir karar alınabilmektedir. Ancak bunun için mutlaka mal devri ile alakalı ayrıntıları bilmek ve bunları uygulamak gerekiyor.

Çocuklara ev devri nasıl yapılır?

Tapu satışları hem birbirini tanıyan hem de tanımayan kişiler arasında olabilmektedir. Bunun yanı sıra aile bireylerine de ev devri mümkündür. Sağlığında ev devir işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler iki farklı yöntemden birisini seçebilirler. Bunlardan birisi, bağış yöntemi ile yapılan devir işlemleridir. Ancak bu şekilde devri gerçekleştirilen evden, maddi anlamda yüksek olan bir harç bedeli talep edilmektedir. bundan dolayı ikinci yöntem olarak kabul edilen devir satışı, daha çok tercih edilmektedir. Ancak devir işlemlerinde, belediye tarafından belirlenmiş olan emlak beyan değeri göz önünde bulundurulmalıdır. Devri yapılacak olan gayrimenkul değerinin, beyandan az olmaması şarttır.

 Bağış ile yapılan ev devri nasıl olur?

“Çocuklara ev devredilir mi?” ile alakalı olarak bağış sistemine dair ayrıntıları bilmek gerekiyor. Böyle bir işlem için talep edilen belgeleri tamamlayarak, devri yapmanız mümkün olacaktır. Bağış yöntemi üzerinden yapılan devir işlemlerinde harç bedeli binde 68.31 olarak belirlenmiştir.

 Harcı yatırmak için gerekli belgeler

Bağışı yapılacak olan gayrimenkulün tapu senedi gerekmektedir.
Gayrimenkulü bağışlayacak olan kişi bir adet fotoğraf ile başvuru yapmalıdır.
Yapılan bağışı kabul edecek çocuk ise iki tane fotoğrafa sahip olmalıdır. Mevcut fotoğrafların son 6 aylık süreç içerisinde çekilmiş olması şartı söz konusudur.
İki taraf da nüfus cüzdanları ile başvuru yapmak zorundadırlar.
Eğer bağış sırasında herhangi bir tarafın temsili, üçüncü kişiler tarafından yapılacaksa, bunun için gerekli olan belgenin de temin edilmesi gerekmektedir.
Bu işlem için istenen son belge ise belediye aracılığı ile alınacak olan emlak beyan değerini belirten evraktır.

 Satış ile yapılan ev devri nasıl olur?

Genellikle daha sık tercih edilen satış ile yapılan ev devirlerinde, ödenmesi gereken harç bedeli binde 20’dir. Bu noktada satış için gereken evraklar şöyledir;

Satıcı olan kişi tapu ve aslını beyan etmelidir.
Bir fotoğraf, işlemler için gereklidir.
Nüfus cüzdanının hem aslı hem de bir tane olmak üzere fotokopisi hazırlanmalıdır.
Satışı yapacak olan kişinin bir borcunun olmadığını gösteren belge, belediyeden alınarak dosyaya eklenmelidir.
Eğer bu işlemi gerçekleştirecek olan kişi emlakçı ise bunun için bir vekaletname şarttır.

 Satış işleminde alıcının hazırlaması gereken belgeler

2 tane fotoğraf hazırlanmalıdır.
Nüfus cüzdanının ve fotokopisinin beyanı gereklidir.
TC Kimlik numarası mutlaka belirtilmelidir.
Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra satış işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olacaktır. “Çocuklara ev devredilir mi?” sorusu bu şekilde yanıtını bulmaktadır.

09 Temmuz 2018
181 kez görüntülendi